Den bästa säljkompetensen

Vi kan finansiera ert content


Vi skiljer oss från andra kommunikations, reklam, PR-byråer och övriga producent/eventföretag. 


Vi har även en säljavdelning


Vår kreativa anda och vår lyhörda ådra gentemot kundens önskemål har resulterat i många ärofyllda uppdrag. Vi har arrangerat Sveriges största mässor, genomfört flera branschgalor, skapat otaliga varumärkeskampanjer och bidragit till företag och organisationers positionering mot marknad och kund. I många av våra samarbeten erbjuder vi även möjligheten att finansiera delar eller helheten av sitt content/arrangemang genom samarbeten med leverantörer eller samarbetspartners. Det kan röra sig om annonsering i en egen digital tidning eller nyhetsbrev, annonsering på hemsida, kampanjsamarbeten med leverantörer eller helt enkelt sponsring av event eller mässa. 


Våra säljresurser hjälper våra kunder att förverkliga sina kampanjer och utöka sin marknadsföring genom att låta samarbetspartners bidra till intäkter. 

ÖVER 40 ÅRS KOMBINERAD ERFARENHET OCH KOMPETENS

Urval av våra uppdrag

LÅT OSS PRESENTERA MÖJLIGA SAMARBETEN OCH VISA VAD VI KAN HJÄLPA ER MED